KKK

Korduma kippuvad küsimused

Küsimus:
Kuidas saab teie laulustuudiosse õppima tulla?
Vastus:
Kord aastas toimuvad vastuvõtukatsed ja vastuvõtt toimub katsete tulemuste põhjal.

Küsimus:
Millal toimuvad vastuvõtukatsed?
Vastus:
Kord aastas,  maikuu lõpus. Võimalus ka lisavastuvõtul.

Küsimus:
Kui vanalt saab teie laulustuudiosse õppima tulla?
Vastus:
Alates 7.eluaastast

Küsimus:
Kas eelnev katsetele registreerimine on vajalik?
Vastus:
Registreerida saab veebipõhiselt

Küsimus:

Kuidas katseteks valmistuda?

Vastus:

Katsetel tuleks esitada 2 erineva iseloomuga laulu. Üks lauludest peaks kindlasti olema emakeeles ja samas peaks ühte laulu  esitama  ka  ilma saateta, a capella.

 

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
Ülenurme Muusikakooli õppemaks on
30,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse
1. septembrist 31. maini.
Õppemaks tasutakse alati ettemaksuna järgmise kuu eest
Ülenurme Vallavalitsuse arveldusarvele
Swedbank EE032200221028618198 
või
SEB Pank EE791010102034606009.
Selgitusse tuleb lisada märge „muusikakooli õppemaks“
ja õpilase nimi ning kuu,
mille eest tasutakse.
Küsimuste korral palume pöörduda
valla finantsjuhi poole tel. 7502603.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus
kustutada õpilane nimekirjast.